Poučení o Ochraně osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek http://realityvalaskova.cz, mými klienty a zájemci o moje služby. 2. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržuji všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji. 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Obsah a účel dokumentu.
  2. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
  3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám.
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.
  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv.
  8. Soubory cookie.

Další informace najdete v přiloženém dokumentu ke stažení

Soubor ke stažení

Ochrana osobních údajů